TELEFON i FAX DO NASZEJ KSIĘGARNI
227580359 (+48227580359)

Katolicka Etyka Społeczna, tom 1-2 (komplet)

Wysyłka 2 dni robocze
Cena 74,00
Twitter LinkedIn Wykop Facebook
Całość dzieła, które została przemycone na Zachód z okupowanego kraju, ukazała się w latach pięćdziesiątych w Londynie i składa się z trzech części.

Pierwsze dwie części - zawarte w tomie pierwszym - komunistyczna cenzura dopuściła do druku w kraju tylko na powielaczu i tylko na użytek seminariów.

Część trzecia, w całości tworząca tom drugi, nie mogła się w kraju ukazać w ogóle, nawet w formie powielaczowej i do użytku wewnętrznego.

Wydawnictwu Veritas w Londynie udało się zdobyć wersję maszynopisu wykładow zawierającą poprawki naniesione przez ks. Piwowarczyka.

Tak więc wersja londyńska dzieła, którą udostępniamy Czytelnikowi, jest najwierniejszym przekazem znakomitych - w duchu tomistycznym - wykładów Autora na temat katolickiej etyki społecznej.

Tom I:

WSTĘP:

I. Nauka katolickiej etyki społecznej

II. Źródła katolickiej etyki społecznej

III. Przedmiot katolickiej etyki społecznej

CZĘŚĆ I:

Zasady ogólne

I. Norma moralności

II. Prawo natury

III. Społeczeństwo

IV. Prawa i obowiązki społeczne

V. Inne normy moralności

CZĘŚĆ II:

Życie społeczne:

Wstęp

I. Człowiek

II. Rodzina

III. Klasa (zawód)

IV. Państwo:

a) natura państwa

b) władza państwa

c) społeczeństwo państwowe

d) Kościół i państwo

V. Naród:

a) filozoficzne pojęcie narodu

b) moralność narodowa

c) obowiązki jednostki względem narodu

VI. życie międzynarodowe:

a) jedność ludzkości

b) wojna

Tom II:

CZĘŚĆ III.

ŻYCIE GOSPODARCZE

Wstęp:

A. Kościół wobec życia gospodarczego

B. Własność prywatna

1. Prawo własności

2. Ustrój własności

I. P r o d u k c j a:

1. Praca

2. Kapitał

II. Wymiana:

1. Handel

2. Wartość i cena

3. Pieniądz i kredyt

III. Podział:

1. Renta gruntowa

2. Procent od kapitału

3. Płaca

4. Zysk przedsiębiorcy

IV. Spożycie:

1. Lepsze stany zaopatrzenia

2. Ubóstwo i środki zaradcze

3. Nędza i dobroczynność

Zakończenie

Bibliografia

Zapytaj o przedmiot

Katolicka Etyka Społeczna, tom 1-2 (komplet)