TELEFON i FAX DO NASZEJ KSIĘGARNI
227580359 (+48227580359)

Judaizm zdemaskowany w oparciu o jego własne święte księgi. Tom 2

Wysyłka 2 dni robocze
Cena 52,00
Twitter LinkedIn Wykop Facebook
Jest to drugi tom bardzo ważnej książki ujawniającej antychrześcijański i antyludzki charakter Talmudu i talmudyzmu - religii ukrywającej się pod mylącą nazwą judaizmu.

Autor tej książki dowodzi, że judaizm nie jest religią Starego Testamentu czy też Boga Izraela, ale kultem bożków judaistycznych opartym na Talmudzie, Kabale i rasistowskim uwielbieniu własnego narodu. Dowodzi, że chrześcijaństwo jest jedyną religią, która wyraża starotestamentową wiarę w Jahwe, będąc kontynuacją i proroczym wypełnieniem Starego Przymierza w Ewangelii Mesjasza Izraela.

Książka ta napisana została ku pożytkowi wszystkich, jednak ze względu na władzę sprawowaną przez zwolenników ideologii, którą demaskuje, może stać się ona przedmiotem potwarzy i prześladowań. Tym, którzy zakazaliby jej lub zniesławiali jej autora, należy zadać pytanie, jakie zadał św. Paweł Galatom: „Czy teraz stałem się waszym wrogiem przez to, że mówię wam prawdę?”

Oksymoron „judeochrześcijaństwo” akceptowany jest obecnie przez wielu chrześcijan, nawet wyznających poglądy konserwatywne. Ów obrzydliwy twór przypomina miksturę alchemiczną powstałą przez połączenie dwóch wzajemnie sprzecznych składników. Niemal powszechna aprobata i popularność tego absurdalnego terminu doskonale obrazują bezdenną ignorancję historyczną naszych czasów. Ojcowie Kościoła nie znali czegoś takiego jak tradycja „judeochrześcijańska”, ponieważ judaizm nie istniał przed Chrystusem. Przed Jego przyjściem istniała wiara Izraelitów, stopniowo niszczejąca, podkopywana przez szkodliwe nauki przekazywane przez faryzeuszów i saduceuszów.

Jak można mówić, że „judaizm” („religia żydowska”) jest fundamentem chrześcijaństwa, jeśli według św. Pawła jest to religia oparta na stworzonych przez ludzi tradycjach, a wedle Jezusa Chrystusa, tradycje te są „próżne” (Mt 15,9). Jak można twierdzić, że „judaizm” stanowi rdzeń, z którego wyrasta chrześcijaństwo, kiedy Stary Testament nic nie wspomina o „judaizmie”? Na darmo szukać w nim tego terminu, a jednak modernistyczni chrześcijanie niemal wyłącznie właśnie „judaizmem” określają religię Starego Testamentu, Jahwe i Jego ludu.

Spis treści tomu 2

OSTRZEŻENIE 18

"Antysemityzm" jako broń w wojnie idei 23 Treść Talmudu Babilońskiego 43

Chrześcijańskie świadectwa o judaizmie 46

Autorytet Talmudu 65

Talmud w toalecie 67

Talmudyczna interpretacja Pisma św. 80

Mądrość Talmudu 82

Wyższość Żydów 85

Niższość gojów 86

Goj nie jest bratem ani bliźnim 90

Żydzi mogą zabijać nie-Żydów 98

Chwalenie goja jest zabronione 99

Gojom nie należy ufać 103

Talmud i kobiety 108

Chrześcijanie w Talmudzie 115

Jezus w Talmudzie 123

Aktualna taktyka: winni są Rzymianie, wszyscy, tylko nie faryzeusze 167

Molestowanie dzieci w judaizmie 178

Prawo Mesirah 183

Stosunki seksualne z dziewczynkami są dozwolone 199

Talmud zaleca ludobójstwo 201

Masakra Goldsteina 204

Rabini Chabad Lubawicz 219

Banalność zła 227

Talmud naucza: wszelka opozycja wobec judaizmu stanowi odzwierciedlenie ślepej, irracjonalnej nienawiści Ezawa do Jakuba. 233

Prawa dotyczące zabójstwa: "wynoszenie i poniżanie" 253

Mojżesz Majmonides: ulubiony rabin Zachodu 255

Boży nakaz uśmiercenia Jezusa Chrystusa i chrześcijan 261

Majmonides i islam 263

Świat rabiniczny w epoce przed-nowożytnej 267

Majmonides i islam cz.2 274

Noachicka mistyfikacja: Judaizm oczernia biblijnego Noego 279

Majmonides - prekursor antymurzyńskiego rasizmu 283

"New York Times" - legenda o Majmonidesie humaniście 286

Talmud jako źródło antymurzyńskiego rasizmu 292

Majmonides i Kabała 306

Kaparot: grzeszna kura 308

Talmudysta, który reinkarnował w mówiącą rybę 314

Święte pogaństwo 318

Kolejna mistyfikacja: motto Listy Schindlera 321

Nie-Żydzi są "odrzuceni przez Boga" 325

Profanowanie krzyży i spluwanie 329

Przeklinanie domów i grobów gojów. Przeklinanie cmentarzy oraz grobów chrześcijan i pogan 331

Obrazy i talizmany 342

Katolicy, krzyż i judaizm 346

Mordy rytualne 357

Sprawa Ariela Toaffa 363

Wyjątki z pierwszych rozdziałów książki Ariela Toaffa Krwawa Pascha (Pasque di Sangue). 399

Nienawiść do chrześcijan 411

Oszustwa i zatajanie - cz. II 415

Przypadek Nicholasa Donina 453

Spis treści wszystkich tomów:

Ostrzeżenie -

Wstęp -

Do czytelników w ogólności -

Do czytelników żydowskich -

Do czytelnika chrześcijańskiego -

Na początek kilka słów od rabina -

Główne źródła prawa Bożego ortodoksyjnego judaizmu -

Epoki rabiniczne -

Technika zwodzenia -

Mechanizmy obronne -

Nie ma czegoś takiego jak tradycja "judeochrześcijańska" -

Judaistyczna hermeneutyka zatajania -

Wpływ na sądownictwo -

Nie podlegający negocjacjom dogmat -

Złota Reguła Hillela -

Od Tory do Miszny: słowa ludzkie zastępują Słowo Boże -

Fałszowanie Pisma św. - gezara shava -

"Mur wzniesiony wokół Prawa" -

Kłamstwa i zatajenia -

Współczesny protestantyzm a judaizm -

Kult własnej rasy -

Jak tekst masorecki fałszuje Biblię -

Rabini nauczają: sens Biblii jest różny od literalnego -

Judaistyczna wersja opowieści o upadku pierwszych rodziców -

Tyrania i klerykalizm -

Literatura rabiniczna -

"Trzymajcie swe dzieci z dala od higayon" -

Kult fetysza: zwoje Tory -

Jeszcze raz o geraza shava -

Talmud - księga uczonych w prawie -

Od Kabały do hagady -

Magia seksualna cz. 1

Pogański dogmat o reinkarnacji w ortodoksyjnym judaizmie -

Protestancka i katolicka synteza humanizmu oraz magii -

Chasydzki poganizm -

Magia seksualna cz.2 -

Kult bogini w judaizmie -

Kiddush Levanah: kult Księżyca -

Judaistyczny kod Biblii unieważnia Słowo Boże -

Kabalistyczny renesans -

Miszna - "W całkowitym oderwaniu od Pisma" -

Syndrom fałszywego Mesjasza -

Ewolucja tradycji: czy Darwin jest koszerny? -

Talmud (i Kabała) są najświętszymi księgami judaizmu -

"Antysemityzm" jako broń w wojnie idei -

Treść Talmudu Babilońskiego -

Chrześcijańskie świadectwa o judaizmie -

Autorytet Talmudu -

Talmud w toalecie -

Talmudyczna interpretacja Pisma św. -

Mądrość Talmudu -

Wyższość Żydów -

Niższość gojów -

Goj nie są bratem ani bliźnim -

Żydzi mogą zabijać nie-Żydów -

Chwalenie gojów jest zabronione -

Gojom nie należy ufać -

Talmud i kobiety -

Chrześcijanie w Talmudzie -

Jezus w Talmudzie -

Aktualna taktyka: winni są Rzymianie, wszyscy, tylko nie faryzeusze -

Molestowanie dzieci w judaizmie -

Prawo Mesirah -

Stosunki seksualne z dziewczynkami są dozwolone -

Talmud zaleca ludobójstwo -

Masakra Goldsteina -

Rabini sekty Chabad Lubawicz -

Banalność zła -

Talmud naucza: wszelka opozycja wobec judaizmu stanowi odzwierciedlenie ślepej, irracjonalnej nienawiści Ezawa do Jakuba -

Prawa dotyczące zabójstwa: "wynoszenie i poniżanie" -

Mojżesz Majmonides: ulubiony rabin Zachodu -

Boży nakaz uśmiercenia Jezusa Chrystusa i chrześcijan -

Majmonides i islam -

Świat rabiniczny w epoce przed-nowożytnej -

Majmonides i islam cz.2 -

Majmonides i chrześcijanie -

Noachicka mistyfikacja: Judaizm oczernia biblijnego Noego -

Majmonides: prekursor antymurzyńskiego rasizmu -

"New York Times" - legenda o Majmonidesie humaniście -

Talmud jako źródło antymurzyńskiego rasizmu -

Majmonides i Kabała -

Kaparot -

Talmudysta który reinkarnował w mówiącą rybę -

Święte pogaństwo -

Kolejna mistyfikacja: motto Listy Schindlera -

Nie-Żydzi są "odrzuceni przez Boga" -

Profanacje krucyfiksów i spluwanie -

Przeklinanie domów i grobów gojów -

Obrazy i talizmany -

Katolicy, krzyż i judaizm -

Mordy rytualne -

Sprawa Ariela Toaffa -

Wyjątki z pierwszych rozdziałów książki Ariela Toaffa Krwawa Pascha -

Nienawiść do chrześcijan -

Oszustwa i zatajanie cz. 2 -

Przypadek Nicholasa Donina -

Przypadek Johannesa Pfefferkorna -

Marcin Luter -

Emmanuel Kant -

Krytycy judaizmu mordowani przez nazistów -

Opinia Reuchlina o kabale i rabinicznych "glossach" dotyczących Pisma św. -

Talmud i papieski Index Expurgatorius -

Rząd USA kładzie fundament pod sądownictwo talmudyczne -

Sodomia w synagodze -

Homoseksualne molestowanie dzieci w obrzędzie obrzezania (bris) w ortodoksyjnym judaizmie -

Ortodoksyjny judaizm - kultura homo-erotyczna -

Rabiniczna nienawiść do kobiet -

"Faryzeizm rodzi się we krwi menstruacyjnej" -

Rabiniczna nauka o menstruacji -

Talmud dla dorosłych -

Rabiniczne upodobanie w tworzeniu nieprawdopodobnych historii -

Judaizm i kabała: nierozerwalna jedność -

Pulsa D'nura -

Chrześcijańskie fascynacje judaistycznym tłumaczeniem Pisma-

Golem z Pragi -

Rabbi Juda Loew i dr John Dee -

Wyzwanie rzucone chrześcijaństwu -

Tajemnica Purim -

Kim są współcześni Żydzi? -

Żydowska krytyka judaizmu -

Mojżesz Hess i tajne związki między judaizmem, syjonizmem i komunizmem -

"Wartości rodzinne" judaizmu - aborcja -

Prawdziwy i fałszywy chrześcijański syjonizm -

Żydzi nie są potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba -

Konwertyci i nawrócenia -

Yom Tov: Dni święte i przepisy -

Manipulacja Hanukkah -

Kalendarz żydowski -

Pascha -

Dziewiąty Av (Tisha B'Av) -

Obowiązek bezwzględnego posłuszeństwa wobec rabinów -

Rosh Hashanah -

Sukkot (Święto Straganów) -

Strój faryzeusza -

Koszerne manipulacje -

Etyka w interesach -

Jom Kippur: unieważnienie ślubów Kol Nidrei -

Krytycy, krytyka i apologeci -

Zachodnia ściana świątyni - Not -

Krytyka badań prowadzonych przez Michaela Hoffmana -

Mentalność talmudyczna -

Dodatek I

Rosyjska petycja o uznanie Kitzur Szulchan Aruch za literaturę propagującą nienawiść -

Dodatek II

Jezus Chrystus w Talmudzie: reprodukcja fotograficzna dwóch tekstów -

Indeks -

Książka ta nie ukazałaby się w języku polskim, gdyby nie wieloletnie, permanentne prześladowanie Wydawnictwa ANTYK i Księgarni Patriotycznej ANTYK ze strony Gazety Wyborczej, Tygodnika Powszechnego, TVN, TVP, Polsatu i innych tego typu mediów, które swymi kłamliwymi i napastliwymi artykułami, godnymi metod propagandy hitlerowskiej i komunistycznej, zwróciły uwagę Wydawcy na problematykę filosemityzmu i antysemityzmu oraz rasistowskich przekonań większości Żydów o gojach a w szczególności o chrześcijanach, osobliwie zaś o Polakach.

Gdyby nie kipiąca nienawiścią antypolskość i antychrześcijańskość wielu polskojęzycznych mediów, których tylko drobnym odłamkiem była owa akcja wieloletnich oszczerstw przeciwko Wydawcy, byłbym dalej nieświadomym niczego „filosemickim” katolickim gojem, łatwowiernym Polakiem uważającym, iż Adam M. jest tylko błądzącym politykiem i dziennikarzem, dla którego Polacy są po prostu „biologicznymi antysemitami” czepiającymi się bogobojnych a jeśli nawet niewierzących to już na pewno niewinnych, uczciwych Żydów. Dopiero zgłębienie tematu religijności i ideologii judaizmu ujawniło, jak fundamentalne znaczenie dla przyszłości naszej łacińskiej cywilizacji i Ojczyzny, naszej oraz naszych dzieci wolności i własności osobistej, ma śmiertelnie ważny bój pomiędzy Anty-kościołem a Kościołem, Synagogą Szatana a Kościołem założonym przez Boga i obdarzonym przez Niego depozytem nieprzemijającej i jedynej Prawdy. Wydanie tej książki dedykuję tym polskim kapłanom ogarniętym pseudoekumenizmem, którzy od wielu lat fascynują się cadykami i rabinami oraz ich wiedzą, wplatając nieustannie w swych homiliach opowieści o ich życiu i naukach. Nie jeden z tych księży sprawuje ważną funkcję n.p. w seminariach w Polsce, mają oni decydujący wpływ na kształtowanie młodych kapłanów i są oni niemal pewnymi kandydatami na biskupów Świetego Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

Boże miej w opiece Kościół swój! Niepokalana Maryjo ratuj!

Zapytaj o przedmiot

Judaizm zdemaskowany w oparciu o jego własne święte księgi. Tom 2