TELEFON i FAX DO NASZEJ KSIĘGARNI
227580359 (+48227580359)

Judaizm zdemaskowany w oparciu o jego własne święte księgi. Tom 1

Wysyłka 2 dni robocze
Cena 48,00
Twitter LinkedIn Wykop Facebook

Księga judaizmu Tom 1

Autor tej książki dowodzi, że judaizm nie jest religią Starego Testamentu czy też Boga Izraela, ale kultem bożków judaistycznych opartym na Talmudzie, Kabale i rasistowskim uwielbieniu własnego narodu. Dowodzi, że chrześcijaństwo jest jedyną religią, która wyraża starotestamentową wiarę w Jahwe, będąc kontynuacją i proroczym wypełnieniem Starego Przymierza w Ewangelii Mesjasza Izraela.

Święte księgi judaizmu

Książka ta napisana została ku pożytkowi wszystkich, jednak ze względu na władzę sprawowaną przez zwolenników ideologii, którą demaskuje, może stać się ona przedmiotem potwarzy i prześladowań. Tym, którzy zakazaliby jej lub zniesławiali jej autora, należy zadać pytanie, jakie zadał św. Paweł Galatom: „Czy teraz stałem się waszym wrogiem przez to, że mówię wam prawdę?”

Oksymoron „judeochrześcijaństwo” akceptowany jest obecnie przez wielu chrześcijan, nawet wyznających poglądy konserwatywne. Ów obrzydliwy twór przypomina miksturę alchemiczną powstałą przez połączenie dwóch wzajemnie sprzecznych składników. Niemal powszechna aprobata i popularność tego absurdalnego terminu doskonale obrazują bezdenną ignorancję historyczną naszych czasów. Ojcowie Kościoła nie znali czegoś takiego jak tradycja „judeochrześcijańska”, ponieważ judaizm nie istniał przed Chrystusem. Przed Jego przyjściem istniała wiara Izraelitów, stopniowo niszczejąca, podkopywana przez szkodliwe nauki przekazywane przez faryzeuszów i saduceuszów.

Jak można mówić, że „judaizm” („religia żydowska”) jest fundamentem chrześcijaństwa, jeśli według św. Pawła jest to religia oparta na stworzonych przez ludzi tradycjach, a wedle Jezusa Chrystusa, tradycje te są „próżne” (Mt 15,9). Jak można twierdzić, że „judaizm” stanowi rdzeń, z którego wyrasta chrześcijaństwo, kiedy Stary Testament nic nie wspomina o „judaizmie”? Na darmo szukać w nim tego terminu, a jednak modernistyczni chrześcijanie niemal wyłącznie właśnie „judaizmem” określają religię Starego Testamentu, Jahwe i Jego ludu.

recenzje w internecie:

http://jan.bodakowski.salon24.pl/554488,judaizm-zdemaskowany

http://prawica.net/36631

http://www.fronda.pl/forum/judaizm-zdemaskowany,53662.html

http://www.fronda.pl/blogi/amdg/judaizm-zdemaskowany,36713.html

http://rebelya.pl/forum/watek/70085/?page=1#post-2079683

http://rebelya.pl/post/5215/judaizm-zdemaskowany

Spis treści: [spis tresci wszystkich tomów znajduje się po spisie treści tomu 1]

OSTRZEŻENIE........................................................................................17

WSTĘP.......................................................................................................21

Do czytelników w ogólności....................................................................34

Do czytelników żydowskich....................................................................38

Do czytelnika chrześcijańskiego..............................................................65

Do potencjalnych plagiatorów...............................................................140

Na początek – kilka słów od rabina.......................................................149

Główne źródła prawa Bożego w ortodoksyjnym judaizmie ..............166

Epoki rabiniczne......................................................................................175

Technika zwodzenia................................................................................179

Mechanizmy obronne .............................................................................180

Nie ma czegoś takiego jak tradycja „judeochrześcijańska”................191

Judaistyczna hermeneutyka zatajania ...................................................199

Wpływ na sądownictwo .........................................................................203

Nie podlegający negocjacjom dogmat..................................................215

Złota Reguła Hillela ................................................................................218

Od Tory do Miszny: słowa ludzkie zastępują Słowo Boże................225

Fałszowanie Pisma św. - gezara shava .................................................227

„Mur wzniesiony wokół Prawa” ...........................................................231

Kłamstwa i zatajenia...............................................................................234

Współczesny protestantyzm a judaizm.................................................243

Kult własnej rasy.....................................................................................248

Jak tekst masorecki fałszuje Biblię........................................................257

Rabini nauczają: sens Biblii jest różny od literalnego.........................258

Judaistyczna wersja opowieści o upadku pierwszych rodziców........266

Tyrania i klerykalizm..............................................................................270

Dziwna kwalifikacja studiów biblijnych ..............................................281

Literatura rabiniczna ...............................................................................286

„Trzymajcie swe dzieci z dala od higayon” .........................................297

Kult fetysza: zwoje Tory ........................................................................303

Jeszcze raz o gezera shava......................................................................313

Talmud: Księga uczonych w prawie.....................................................316

Od Kabały do hagady .............................................................................322

Pogański dogmat o reinkarnacji w ortodoksyjnym judaizmie...........328

Protestancka i katolicka synteza humanizmu oraz magii ...................337

Chasydzki poganizm...............................................................................342

Magia seksualna cz.2 ..............................................................................345

Kiddush Levanah: kult Księżyca...........................................................360

Judaistyczny kod Biblii unieważnia Słowo Boże ...............................380

Kabalistyczny renesans ..........................................................................389

Miszna: „W całkowitym oderwaniu od Pisma”................................394

Syndrom fałszywego Mesjasza.............................................................403

Ewolucja tradycji – czy Darwin jest koszerny.....................................417

Talmud i Kabała są najświętszymi księgami judaizmu......................419

Spis treści wszystkich tomów:

Ostrzeżenie -

Wstęp -

Do czytelników w ogólności -

Do czytelników żydowskich -

Do czytelnika chrześcijańskiego -

Na początek kilka słów od rabina -

Główne źródła prawa Bożego ortodoksyjnego judaizmu -

Epoki rabiniczne -

Technika zwodzenia -

Mechanizmy obronne -

Nie ma czegoś takiego jak tradycja "judeochrześcijańska" -

Judaistyczna hermeneutyka zatajania -

Wpływ na sądownictwo -

Nie podlegający negocjacjom dogmat -

Złota Reguła Hillela -

Od Tory do Miszny: słowa ludzkie zastępują Słowo Boże -

Fałszowanie Pisma św. - gezara shava -

"Mur wzniesiony wokół Prawa" -

Kłamstwa i zatajenia -

Współczesny protestantyzm a judaizm -

Kult własnej rasy -

Jak tekst masorecki fałszuje Biblię -

Rabini nauczają: sens Biblii jest różny od literalnego -

Judaistyczna wersja opowieści o upadku pierwszych rodziców -

Tyrania i klerykalizm -

Literatura rabiniczna -

"Trzymajcie swe dzieci z dala od higayon" -

Kult fetysza: zwoje Tory -

Jeszcze raz o geraza shava -

Talmud - księga uczonych w prawie -

Od Kabały do hagady -

Magia seksualna cz. 1

Pogański dogmat o reinkarnacji w ortodoksyjnym judaizmie -

Protestancka i katolicka synteza humanizmu oraz magii -

Chasydzki poganizm -

Magia seksualna cz.2 -

Kult bogini w judaizmie -

Kiddush Levanah: kult Księżyca -

Judaistyczny kod Biblii unieważnia Słowo Boże -

Kabalistyczny renesans -

Miszna - "W całkowitym oderwaniu od Pisma" -

Syndrom fałszywego Mesjasza -

Ewolucja tradycji: czy Darwin jest koszerny? -

Talmud (i Kabała) są najświętszymi księgami judaizmu -

"Antysemityzm" jako broń w wojnie idei -

Treść Talmudu Babilońskiego -

Chrześcijańskie świadectwa o judaizmie -

Autorytet Talmudu -

Talmud w toalecie -

Talmudyczna interpretacja Pisma św. -

Mądrość Talmudu -

Wyższość Żydów -

Niższość gojów -

Goj nie są bratem ani bliźnim -

Żydzi mogą zabijać nie-Żydów -

Chwalenie gojów jest zabronione -

Gojom nie należy ufać -

Talmud i kobiety -

Chrześcijanie w Talmudzie -

Jezus w Talmudzie -

Aktualna taktyka: winni są Rzymianie, wszyscy, tylko nie faryzeusze -

Molestowanie dzieci w judaizmie -

Prawo Mesirah -

Stosunki seksualne z dziewczynkami są dozwolone -

Talmud zaleca ludobójstwo -

Masakra Goldsteina -

Rabini sekty Chabad Lubawicz -

Banalność zła -

Talmud naucza: wszelka opozycja wobec judaizmu stanowi odzwierciedlenie ślepej, irracjonalnej nienawiści Ezawa do Jakuba -

Prawa dotyczące zabójstwa: "wynoszenie i poniżanie" -

Mojżesz Majmonides: ulubiony rabin Zachodu -

Boży nakaz uśmiercenia Jezusa Chrystusa i chrześcijan -

Majmonides i islam -

Świat rabiniczny w epoce przed-nowożytnej -

Majmonides i islam cz.2 -

Majmonides i chrześcijanie -

Noachicka mistyfikacja: Judaizm oczernia biblijnego Noego -

Majmonides: prekursor antymurzyńskiego rasizmu -

"New York Times" - legenda o Majmonidesie humaniście -

Talmud jako źródło antymurzyńskiego rasizmu -

Majmonides i Kabała -

Kaparot -

Talmudysta który reinkarnował w mówiącą rybę -

Święte pogaństwo -

Kolejna mistyfikacja: motto Listy Schindlera -

Nie-Żydzi są "odrzuceni przez Boga" -

Profanacje krucyfiksów i spluwanie -

Przeklinanie domów i grobów gojów -

Obrazy i talizmany -

Katolicy, krzyż i judaizm -

Mordy rytualne -

Sprawa Ariela Toaffa -

Wyjątki z pierwszych rozdziałów książki Ariela Toaffa Krwawa Pascha -

Nienawiść do chrześcijan -

Oszustwa i zatajanie cz. 2 -

Przypadek Nicholasa Donina -

Przypadek Johannesa Pfefferkorna -

Marcin Luter -

Emmanuel Kant -

Krytycy judaizmu mordowani przez nazistów -

Opinia Reuchlina o kabale i rabinicznych "glossach" dotyczących Pisma św. -

Talmud i papieski Index Expurgatorius -

Rząd USA kładzie fundament pod sądownictwo talmudyczne -

Sodomia w synagodze -

Homoseksualne molestowanie dzieci w obrzędzie obrzezania (bris) w ortodoksyjnym judaizmie -

Ortodoksyjny judaizm - kultura homo-erotyczna -

Rabiniczna nienawiść do kobiet -

"Faryzeizm rodzi się we krwi menstruacyjnej" -

Rabiniczna nauka o menstruacji -

Talmud dla dorosłych -

Rabiniczne upodobanie w tworzeniu nieprawdopodobnych historii -

Judaizm i kabała: nierozerwalna jedność -

Pulsa D'nura -

Chrześcijańskie fascynacje judaistycznym tłumaczeniem Pisma-

Golem z Pragi -

Rabbi Juda Loew i dr John Dee -

Wyzwanie rzucone chrześcijaństwu -

Tajemnica Purim -

Kim są współcześni Żydzi? -

Żydowska krytyka judaizmu -

Mojżesz Hess i tajne związki między judaizmem, syjonizmem i komunizmem -

"Wartości rodzinne" judaizmu - aborcja -

Prawdziwy i fałszywy chrześcijański syjonizm -

Żydzi nie są potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba -

Konwertyci i nawrócenia -

Yom Tov: Dni święte i przepisy -

Manipulacja Hanukkah -

Kalendarz żydowski -

Pascha -

Dziewiąty Av (Tisha B'Av) -

Obowiązek bezwzględnego posłuszeństwa wobec rabinów -

Rosh Hashanah -

Sukkot (Święto Straganów) -

Strój faryzeusza -

Koszerne manipulacje -

Etyka w interesach -

Jom Kippur: unieważnienie ślubów Kol Nidrei -

Krytycy, krytyka i apologeci -

Zachodnia ściana świątyni - Not -

Krytyka badań prowadzonych przez Michaela Hoffmana -

Mentalność talmudyczna -

Dodatek I

Rosyjska petycja o uznanie Kitzur Szulchan Aruch za literaturę propagującą nienawiść -

Dodatek II

Jezus Chrystus w Talmudzie: reprodukcja fotograficzna dwóch tekstów -

Indeks -

Książka ta nie ukazałaby się w języku polskim, gdyby nie wieloletnie, permanentne prześladowanie Wydawnictwa ANTYK i Księgarni Patriotycznej ANTYK ze strony Gazety Wyborczej, Tygodnika Powszechnego, TVN, TVP, Polsatu i innych tego typu mediów, które swymi kłamliwymi i napastliwymi artykułami, godnymi metod propagandy hitlerowskiej i komunistycznej, zwróciły uwagę Wydawcy na problematykę filosemityzmu i antysemityzmu oraz rasistowskich przekonań większości Żydów o gojach a w szczególności o chrześcijanach, osobliwie zaś o Polakach.

Gdyby nie kipiąca nienawiścią antypolskość i antychrześcijańskość wielu polskojęzycznych mediów, których tylko drobnym odłamkiem była owa akcja wieloletnich oszczerstw przeciwko Wydawcy, byłbym dalej nieświadomym niczego „filosemickim” katolickim gojem, łatwowiernym Polakiem uważającym, iż Adam M. jest tylko błądzącym politykiem i dziennikarzem, dla którego Polacy są po prostu „biologicznymi antysemitami” czepiającymi się bogobojnych a jeśli nawet niewierzących to już na pewno niewinnych, uczciwych Żydów. Dopiero zgłębienie tematu religijności i ideologii judaizmu ujawniło, jak fundamentalne znaczenie dla przyszłości naszej łacińskiej cywilizacji i Ojczyzny, naszej oraz naszych dzieci wolności i własności osobistej, ma śmiertelnie ważny bój pomiędzy Anty-kościołem a Kościołem, Synagogą Szatana a Kościołem założonym przez Boga i obdarzonym przez Niego depozytem nieprzemijającej i jedynej Prawdy. Wydanie tej książki dedykuję tym polskim kapłanom ogarniętym pseudoekumenizmem, którzy od wielu lat fascynują się cadykami i rabinami oraz ich wiedzą, wplatając nieustannie w swych homiliach opowieści o ich życiu i naukach. Nie jeden z tych księży sprawuje ważną funkcję n.p. w seminariach w Polsce, mają oni decydujący wpływ na kształtowanie młodych kapłanów i są oni niemal pewnymi kandydatami na biskupów Świetego Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

Boże miej w opiece Kościół swój! Niepokalana Maryjo ratuj!

Zapytaj o przedmiot

Judaizm zdemaskowany w oparciu o jego własne święte księgi. Tom 1