TELEFON i FAX DO NASZEJ KSIĘGARNI
227580359 (+48227580359)

Historia filozofii w zarysie. (Wydanie III - poszerzone. Zawiera także historię filozofii w Polsce)

Wysyłka 2 dni robocze
Cena 73,00
Twitter LinkedIn Wykop Facebook
Ks. Franciszek Kwiatkowski przełożył i wydał z uzupełnieniami podręcznik A. Stöckla Grundriss der Geschichte der Philosophie (z 4. wydania, Mainz 1924, które opracował G. Weingärtner). Wydanie pierwsze ukazało się w Krakowie w r. 1927 pt. Historia filozofii w zarysie; wyd. 2 opublikowano już w 1928 r. Wydanie trzecie (1930, ss. 655) zostało przejrzane, uzupełnione i znacznie rozrzerzone. Kwiatkowski dodał zwłaszcza Historię filozofii w Polsce (s. 547-622), opartą głównie na szkicu Maurycego Straszewskiego pt. Myśl filozoficzna polska. Praca: Historia filozofii w Polsce ukazała się również osobno (Kraków 1930, ss. 80). Książka spotkała się z ostrą krytyką niektórych środowisk, zwłaszcza w ,,Kwartalniku Filozoficznym''. Krytycy zarzucali autorowi głównie to, że przedstawiał dzieje filozofii ze stanowiska katolickiego, tomistycznego.

Spis treści:Przedmowa tłumacza i treści Pojęcie i podział Historji filozofjiCZĘŚĆ PIERWSZA. Historja filozofji starożytnej.Przegląd i podział.Rozdział pierwszy. FILOZOFJA WSCHODU.I.Filozofja chińska1. Myśl religijna narodu chińskiego2. Konfucjusz.3. Lao-tse4. Dalszy rozwój obu systemówII.Folozfja indyjska1. System >>Vedanta<<2. System >>Sankhya<<.3. System >>Vaiseshika<<4. Buddyztn5.System >>Carvaka<ZachodniŤ i ťSłowianofile<- .3. Próby systemów samodzielnych: W. Sołowiew4. Różne prądy nowsze: Kozłów, Łosskij, Tołstoj5. Filozof ja najnowsza: Frank, Bierdiajew, Łapszin, Bułgakow, Kar-sawin, inni6. Bolszewizm a filozofjaRozdział siódmy. FILOZOFJA NA WĘGRZECH.1. Pogląd ogólny2. Scholastyka: Piotr Pazmany .3. Wpływy francuskie i angielskie: J. Cs. de Apacza4. Wpływy niemieckie: Martona, Aranka, Tarczy, inni .5. Prądy najnowsze: Pauler, Kornis. Neotomiści.ZAMKNIĘCIE. Neoscholastyka.1. Historja powstania2. Rozwój3. Cechy charakterystyczne .DODATEK. Historja filozofji w Polsce.EPOKA PIERWSZA. Filozofja w Polsce przedrozbiorowej.Uwagi wstępneOkres pierwszy: Scholastyka w PolsceOkres drugi: Odrodzenie czyli humanizmOkres trzeci: Wznowiona scholastykaOkres czwarty: Wiek oświecenia .EPOKA DRUGA.Filozofja w Polsce porozbiorowej.Uwagi wstępneOkres pierwszy. Empiryzm i idealizm.A) Empiryzm:1. Staszic2. Kołłątaj3. Jan Śniadecki4. Jędrzej Śniadecki5. LeskiB) Idealizm:1. Uwagi ogólne2. Zwolennicy Kanta: Szaniawski, Jaroński, inni3. J. M. Hoene-Wroński4. Józef GołuchowskiOkres drugi. Mesjanizm.1. Owagi ogólne2. Mesjanizm Wrońskiego3. Mesjanizm Towiańskiego i Mickiewicza4. Mesjanizm Cieszkowskiego i Krasińskiego5. Mesjanizm Słowackiego6. Zwolennicy Hegla: Trentowski, Libelt, Kremer7. Filozofia katolicka: Surowiecki, Ziemięcka, Kozłowski, inni8. Zwrot ku realizmowi: Cyprjan NorwidOkres trzeci. Pozytywizm. Rozbieżne prądy najnowsze.Neoscholastyka.Uwagi ogólne: Geneza, ogniska, organa, zjazdy. .A) Pozytywizm.Szkota ŤKrakowskaŤ, filozofowie przyrody, empirjokrytycy .B) Różne prądy rozbieżne.1. Henryk Struve2. Maurycy Straszewski3. Witold Rubczyński4. Wincenty Lutosławski i inni neomesjaniści5. Kazimierz Twardowski6. A. Raciborski, A. Skórski, W. Dzieduszycki, M. Wartenberg7. Pracownicy w poszczególnych dziedzinacha) w logice i logistyce: Łukasiewicz, Leśniewski i inni .b) w teorji poznania: Lewkowicz, Bornstein, Oawecki, Zawirski, Ingarden i innic) w ontologii: Borowski, Błeszyński, Ettinger, Bilikiewiczd) w psycholog)!: Abramowicz, Joteyko, Błachowski i innie) w pedagogice: Dawid, Bandrowski, Nawroczyński, Szuman i i.f) w estetyce: Sobeski, Tatarkiewicz, Wizęg) na polu socjologji: Krusinski, Winiarski, Kochanowski, Majewski, Znaniecki i inni .h) w etyce i teorji prawa: Krzymuski, Jarra, Jaworski, Makowski, Petrażycki, Peretiatkowicz i innii) na polu filozofji medycyny: Szokalski, Szumowski, Wrzosekj) na polu historji filozofji: Myślicki, Zieleńczyk, Chrnaj, Krokiewicz i inniC) Neoscholastyka.1. Uwagi wstępne. Tyszyński, Krupiński2. Przesłannicy neoscholastyki: Pawlicki, Dębicki, Niedziałkowski, Morawski .3. Systematycy neoscholastyczni: Gabryl i Wais4. Inni pracownicy neoscholastyczni: Radziszewski, Nuckowski, Pechnik i najnowsiSkorowidz rzeczowy Skorowidz imienny

Zapytaj o przedmiot

Historia filozofii w zarysie. (Wydanie III - poszerzone. Zawiera także historię filozofii w Polsce)