TELEFON i FAX DO NASZEJ KSIĘGARNI
227580359 (+48227580359)

GENERAŁ ROZWADOWSKI

Wysyłka 2 dni robocze
Cena 41,00
Twitter LinkedIn Wykop Facebook

SPIS TREŚCI.

CZĘŚĆ I.

LATA 1866 - 1914 3

WOJNA ŚWIATOWA 9

Nastroje 9

Bitwa pod Borowem 11

Stosunek do ludności 14

Nowa metoda użycia artylerji. - Bitwa pod Gorlicami. 15

Ofenzywa. - Zdobycie Lwowa 20

Kandydat na namiestnika 27

Nad Seretem ………. 30

POZA FRONTEM 38

Propozycje 38

Hetman odrodzonej Ojczyzny 39

INSUREKCJA RUSKA - OBRONA LWOWA .. . 44

Organizacja odsieczy. - Dowódca armji "Wschód" . 44

Organizacja dowództwa "Wschód" 48

Krwawa zima 51

Pożegnalny rozkaz 63

Sytuacja strategiczna na froncie polsko-ukraińskim odlistopada 1918 r. do marca 1919 r. .... 65

W MISJI DYPLOMATYCZNEJ 68

Uzyskanie zgody na zajęcie Galicji po Zbrucz . . 73

Spiż i Orawa 75

Wyprawa kijowska 76

Konferencja w Spaa…………………………………… 78

CUD nad WISŁĄ, ZWYCIĘSTWO, KONIEC WOJNY . 80

Przygotowania 80

Plan do walnej rozprawy 87

Rozkaz operacyjny 89

Bitwa nad Wisłą 97

Zwycięskie walki na południu 99

Bitwa nad Niemnem 101

Zwycięski koniec wojny 108

Śmierć ojca 105

PO WOJNIE 107

Hołd patrjotów małopolskich 107

Uznanie naczelnego wodza 109

Inspektor armji, generalny inspektor kawalerji . . 110

Stosunki w Polsce 111

Wypadki warszawskie 114

Na Antokolu 119

Na Wolności 120

Zakończenie 122

<

/P>CZĘŚĆ II.

GENERAŁ ROZWADOWSKI A GALICJA WSCHODNIA. 127

Geneza sporu polsko-ruskiego 127

Małopolska wschodnia w walkach o przynależność doRzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 i 1919………. 132

Obrona Lwowa a Generał Rozwadowski …………… 140

Wiązanka wspomnień o Generale, Tadeuszu JordanRozwadowskim 143

GŁOSY I WSPOMNIENIA 175

Wieczór wigilijny Gen. Tadeutza Rozwadowskiego . 175

Zwolnić! 178

Żołnierz - Obywatel 179

Pierwszy Hetman odrodzonej Polski 182

Generał Tadeusz Rozwadowski 184

Pamięci Generała Rozwadowskiego 186

Le General Thadde Rozwadowski 192

Wspomnienia o Gen. broni Tadeuszu Rozwadowskim . 196

Stary przyjaciel 200

Tadeusz Rozwadowski jako myśliwy 203

Słoneczny Generał 207

Brawurowy galop 209

DZIESIĘCIOLECIE 211

Ignacy Paderewski do Obrońców Lwowa ……… ……… 211

W dziesiątą rocznicę 213

Generał Tadeusz Rozwadowski na tle 10-tej rocznicyNiepodległości 214

Tragedja Rozwadowskiego 219

Zapytaj o przedmiot

GENERAŁ ROZWADOWSKI