TELEFON i FAX DO NASZEJ KSIĘGARNI
227580359 (+48227580359)

Dowody zbrodni OUN i UPA. Integralny nacionalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu. Tom 2. Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych w latach 1920-1999

Wysyłka 2 dni robocze
Cena 95,00
Twitter LinkedIn Wykop Facebook
Spis treści:1. Okres międzywojenny.1.1. Tło polityczne działań ukraińskich struktur nacjonalistycznych – sytuacja geopolityczna w Europie.1.2. Kształtowanie się stosunków polsko-ukraińskich.1.3. Mniejszość ukraińska w II RP – polityka państwa wobec niej.1.4. Powstanie i działalnośc Ukraińskiej Organizacji Wojskowej (UWO)1.5. Wdrozenie doktryny Doncowa do praktyk OUN.1.6. Sformowanie myśli politycznej nacjonalizmu ukraińskiego.1.7. Działalność OUN od 1929 do 1939 roku.1.8. Stosunki UWO-OUN z Niemcami, Litwą i Czechosłowacją.1.9. Główne ukraińskie partie polityczne w II RP.1.10. OUN po procesie warszawskim i lwowskim.2. Okres od września 1939 do czerwca 1941.A. Generalna Gubernia.1.1 Legion Ukraińskich Nacjonalistów (LUN).1.2 Ukraińscy nacjonaliści w Generalnej Guberni.1.3 Rozłam w OUN.B. Wołyń i Halicja.1.4. Agresja ZSRR na Polskę i jej skutki.Struktury OUN na Wołyniu i w Halicji: wrzesień 1939 – czerwiec 19413. Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych na Wołyniu i w Halicji od czerwca 1941r.A. Działanie wspólne dla obu terenów.1.1. W przeddzień agresji Niemiec na ZSRR.1.2. Drużyny Ukraińskich Nacjonalistów (DUN). (Batalon „Nachtigal”, „Roland”, Schutzmannschaftsbattalion nr 201 ).1.3. “Akt 30czerwca 1941r.”1.4. Pogromy ludności żydowskiej.1.5. Cele Niemiec na Ukrainie.B. Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych na Wołyniu.1.6. Sytuacja społeczeństwa Wołynia pod okupacją niemiecką.1.7. Terror hitlerowski jako metoda.1.8. Partyzantka radziecka.1.9. Powstanie ukraińskiego nacjonalistycznego podziemia1.10. Taras Bulka-Boroweć1.11. Konferencja OUN Bandery IX.1941 – II.1943.1.12. Tworzenie UPA Bandery.1.13. Wstępna charakterystyka UPA Bandery.1.14. Tworzenie OUN-UPA Bandery.1.15. „Służba Bezpeky” – organ terroru i eksterminacji OUN Bandery.1.16. Ukraińska Policja Pomocnicza.1.17. Eksterminacja ludności polskiej.1.18. Reakacja Polaków na działania OUN-UPA. Polskie samoobrony.1.19. Dalsza działalność OUN-UPA. Kierunki działania.1.20. Taktyka i metody eksterminacji OUN-UPA. Polskie ofiary eksterminacji.1.21. OUN-UPA a ludność ukraińska.1.22. OUN-UPA wobec przewidywanej klęski Niemiec.1.23. Ukraińskie ofiary OUN-UPA.1.24. Kryzys w OUN-UPA.4. OUN-UPA w Halicji.1.1. Rola Halicji w tworzeniu UPA.1.2. Początek działąń OUN-UPA w Halicji.1.3. Działania eksterminacyjne OUN-UPA.1.4. Współpraca OUN-UPA z Wehrmachtem.1.5. Współdziałanie UPA z dywizją SS-Galizien.1.6. Rola AK w wydarzeniach w Halicji.1.7. Ukraińska Rada Wyzwoleńcza (UHWR)1.8. Dywizja SS-Galizien1.9. „Ukraiński Legion Samoobrony”.5. Zwalczanie OUN-UPA przez władze radzieckie.1.1. OUN a Ukatraina Naddnieprzańska.1.2. Działania OUN-UPA po powrocie władzy radzieckiej na Ukrainę Zachodnią.1.3. Zwalczanie struktur OUN-UPA przez włądze radzieckie.1.4. „Istriebitielnyje bataliony”1.5. Likwidacja zbrojnego podziemia OUN.1.6. Pochodne skutki działalności OUN-UPA.6. OUN-UPA na „zacurzoniu”.1.1. Cel i zadania OUN-UPA na „Zacurzoniu”.1.2. OUN-UPA w Chełmszczyźnie.1.3. OUN-UPA w Nadsaniu.1.4. Wymiana ludnośći między Polską i Ukrainą1.5. OUN-UPA na Łemkowszczyźnie.1.6. Operacja „Wisła”7. Podsumowanie.1.1 Główni odpowiedzialni.1.2 Struktury OUN na Zachodzie.1.3 OUN po upadku ZSRR.1.4 Omówienie niektórych pozycji literatury przedmiotu.1.5 Ocena polityczna i prawna OUN i UPA.1.6 Zagrożenie dla pokoju ze strony nacjonalizmu ukraińskiego.

kolejna w serii książek Wiktora Poliszczuka na temat nacjonalizmu ukraińskiego zawierającego dokumenty i ich tłumaczenie na język polski

Zapytaj o przedmiot

Dowody zbrodni OUN i UPA. Integralny nacionalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu. Tom 2. Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych w latach 1920-1999